Milieutechniek

Milieutechniek
Op het gebied van bodem is K.N. Milieutechniek gespecialiseerd in:
  • het uitvoeren van bodemonderzoeken
  • het voorbereiden van bodemsaneringen
  • het uitvoeren van bodemsaneringen
 De werkzaamheden van K.N. Milieutechniek kunnen onderverdeeld worden in:
  • Advies & Ontwerp
  • Realisatie & Monitoring