Advies & Ontwerp milieutechniek

De werkzaamheden van de afdeling Advies & Ontwerp zijn:

 • Het opstellen van saneringsonderzoeken
 • Het opstellen van saneringsplannen

Saneringsonderzoek

Het doel van het saneringsonderzoek is het bepalen van de meest geschikte methode voor sanering van de verontreinigingen in de bodem. Hiervoor worden verschillende saneringsvarianten globaal beschreven en op haalbaarheid beoordeeld.

Saneringsplan

Het doel van een saneringsplan is het beschrijven van de saneringsmaatregelen voor het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze omgaan met de verontreiniging(en) in grond en grondwater.
In een saneringsplan worden de volgende onderwerpen besproken:
 • Algemene gegevens
 • Keuze saneringsvariant
 • Saneringsmaatregelen
 • Veiligheids- en arbeidshygiënische aspecten
 • Milieukundige processturing en verificatie
 • Faal scenario
 • Nazorg
 • Betrokken partijen
 • Kwaliteitsborging
 • Kostenraming

Overige certificaten

VCA**

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat K.N. Milieutechniek Raalte BV werkt volgens de wettelijk bepaalde veiligheidseisen. Het certificaat is van toepassing op de werkwijze van onze werknemers en op ons materieel. Het VCA** certificaat wordt jaarlijks verlengd na nauwkeurige controle door een bevoegde instantie. ( www.vca.nl )

ISO

De ISO 9001:2008 norm stelt eisen aan het kwaliteit managementsysteem van K.N. Milieutechniek Raalte BV en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. ( www.nen.nl )