Certificeringen

Door haar processen professioneel te organiseren en hoogwaardig materiaal en materieel te gebruiken staat Klink Nijland GWW Raalte bv garant voor optimale kwaliteit. Om dit te bewijzen en te waarborgen is Klink Nijland GWW Raalte bv aangesloten bij diverse organisaties en keurmerken.

Goed opgeleid

Klink Nijland GWW Raalte bv werkt met goed opgeleide medewerkers. Wij bieden, naast de vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarden, tevens goede opleiding- en doorgroeimogelijkheden. Leerlingen doen ervaring op binnen Klink Nijland GWW Raalte bv volgens het leerwerkplan en begeleidingsplan. Daarnaast zorgen wij binnen alle disciplines van grond- weg- en waterbouw voor bijscholing op het gebied van product- en technische kennis.

VCA**

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat Klink Nijland GWW Raalte bv werkt volgens de wettelijk bepaalde veiligheidseisen. Het certificaat is van toepassing op de werkwijze van onze werknemers en op ons materieel. Het VCA** certificaat wordt jaarlijks verlengd na nauwkeurige controle door een bevoegde instantie. (www.vca.nl)

ISO

De ISO 9001:2015 norm stelt eisen aan het kwaliteit managementsysteem van Klink Nijland GWW Raalte bv en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. (www.nen.nl)

SEB

Met het behalen van dit predicaat onderscheid Klink Nijland GWW Raalte bv zich ten aanzien van de kwaliteit van het bestratingwerk. Met dit certificaat erkent het SEB dat het personeel van de aangesloten bestratingbedrijven vakbekwaam zijn, dat deze hun werk volgens ARBO eisen uitvoeren en dat de bedrijven kwaliteitsproducten leveren. Een SEB- certificering is uiteindelijk een complete waardebepaling. (www.seb.nl)

Werkpakt gemeente Enschede

In mei 2018 hebben wij het certificaat van Werkpakt ”samen sterk in duurzaam werk” van de gemeente Enschede ontvangen. Dit keurmerk wordt verstrekt aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

Bouwend Nederland

Klink Nijland GWW Raalte bv is tevens lid van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven geeft advies, marktinformatie en heeft verschillende online diensten. (www.bouwendnederland.nl)

CO2 Prestatieladder niv. 3

Klink Nijland heeft duurzaamheid en CO2 bewust ondernemen hoog in het vaandel staan. Om deze reden hebben wij besloten om niveau 3 op de CO2-prestatieladder te behalen en hiermee meer inzicht te krijgen in onze CO2 uitstoot. door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste CO2-emissiebronnen in kaart gebracht, welke wij halfjaarlijkst updaten. (www.skao.nl)

Graag houden wij u via deze pagina op de hoogte over alle ontwikkelingen die er bij ons gaande zijn op het gebied van CO2 reductie en geven wij u inzicht in ons eigen CO2 reductiebeleid. Hieronder is alle informatie te vinden, van onze reductiedoelstellingen tot de communicatieberichten.

A | INZICHT
Wij hebben ons eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om meer inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2015 is de CO2footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C | Communicatie).

B | REDUCTIE
Om onze CO2 uitstoot te kunnen reduceren hebben wij reductiedoelstellingen opgesteld. Wij hebben ons als doelstelling gesteld om in 2019 5% CO2 te reduceren op scope 1 en 2. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Voor meer informatie over onze doelstellingen zie:

C | COMMUNICATIE
Om betrokkenheid te creëren binnen ons bedrijf vinden we het noodzakelijk om structureel naar onze medewerkers te communiceren over onze resultaten en ze mee te laten denken over CO2-reductie. Dit doen wij onder andere middels nieuwsbrieven en werkoverleggen. Dit wordt minimaal halfjaarlijks gedaan.

D | PARTICIPATIE
Wij nemen sinds begin 2016 deel aan Stichting Nederland CO2 Neutraal. Niet alleen om te voldoen aan eis 3.D.1, maar ook om onze opgedane kennis te delen en nieuwe inspiratie op te doen. Voor meer informatie over Stichting Nederland CO2 Neutraal zie: http://nlco2neutraal.nl/

Prestatieladder Sociaal Ondernemen trede 3 (PSO)

De prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. Doel is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij regulieren organisaties. In juni is Klink Nijland PSO trede 3 gecertificeerd. Dit is de hoogste haalbare trede.