Certificeringen

Door haar processen professioneel te organiseren en hoogwaardig materiaal en materieel te gebruiken staat Klink Nijland GWW Raalte bv garant voor optimale kwaliteit. Om dit te bewijzen en te waarborgen is Klink Nijland GWW Raalte bv aangesloten bij diverse organisaties en keurmerken.

Goed opgeleid

Klink Nijland GWW Raalte bv werkt met goed opgeleide medewerkers. Wij bieden, naast de vanzelfsprekende arbeidsvoorwaarden, tevens goede opleiding- en doorgroeimogelijkheden. Leerlingen doen ervaring op binnen Klink Nijland GWW Raalte bv volgens het leerwerkplan en begeleidingsplan. Daarnaast zorgen wij binnen alle disciplines van grond- weg- en waterbouw voor bijscholing op het gebied van product- en technische kennis.

VCA**

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Dit certificaat is een garantie dat Klink Nijland GWW Raalte bv werkt volgens de wettelijk bepaalde veiligheidseisen. Het certificaat is van toepassing op de werkwijze van onze werknemers en op ons materieel. Het VCA** certificaat wordt jaarlijks verlengd na nauwkeurige controle door een bevoegde instantie. (www.vca.nl)

ISO

De ISO 9001:2015 norm stelt eisen aan het kwaliteit managementsysteem van Klink Nijland GWW Raalte bv en de manier waarop de organisatie met het kwaliteitsbeleid omgaat. (www.nen.nl)

SEB

Met het behalen van dit predicaat onderscheid Klink Nijland GWW Raalte bv zich ten aanzien van de kwaliteit van het bestratingwerk. Met dit certificaat erkent het SEB dat het personeel van de aangesloten bestratingbedrijven vakbekwaam zijn, dat deze hun werk volgens ARBO eisen uitvoeren en dat de bedrijven kwaliteitsproducten leveren. Een SEB- certificering is uiteindelijk een complete waardebepaling. (www.seb.nl)

Werkpakt gemeente Enschede

In mei 2018 hebben wij het certificaat van Werkpakt ”samen sterk in duurzaam werk” van de gemeente Enschede ontvangen. Dit keurmerk wordt verstrekt aan werkgevers die, samen met de gemeente en andere partners, aantoonbaar bijdragen aan duurzame oplossingen voor werkzoekenden en daarbij optreden als ambassadeur en betrokken partner.

Bouwend Nederland

Klink Nijland GWW Raalte bv is tevens lid van brancheorganisatie Bouwend Nederland. Deze vereniging van bouw- en infrabedrijven geeft advies, marktinformatie en heeft verschillende online diensten. (www.bouwendnederland.nl)

Prestatieladder Sociaal Ondernemen trede 3 (PSO)

De prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van sociaal ondernemen objectief zichtbaar maakt. Doel is het oplossen van een maatschappelijk probleem door socialer te ondernemen: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij regulieren organisaties. In juni is Klink Nijland PSO trede 3 gecertificeerd. Dit is de hoogste haalbare trede.