Materieel

Goede infra verdient goed materieel

Klink Nijland GWW Raalte bv is specialist in het (her)inrichten van openbare ruimtes. Daarbij kan het gaan om een kleine praktische aanpassing, maar ook om de herinrichting van een woon- en/of industriegebied. Door een goede voorbereiding, een uitgekiende planning en een perfecte logistieke organisatie kan Klink Nijland GWW Raalte bv efficiënt en concurrerend werken. Daarom zien we bij Klink Nijland GWW Raalte bv het werken met goed materieel dan ook als een essentieel onderdeel binnen het realiseren van een veilige infrastructuur. Het materieel van Klink Nijland GWW Raalte bv herkent u aan de opvallende gele kleur en rode letters.

Controle op veilig materieel

Het gehele voertuigenpark van Klink Nijland GWW Raalte bv wordt onderhouden in de eigen moderne werkplaats met goed opgeleide monteurs die elk voertuig of (hulp)materieel op hun duimpje kennen. Zo houden we inzicht in de onderhoudsschema’s, wat de efficiency ten goede komt. Het eigen (hulp)materieel van Klink Nijland GWW Raalte bv bestaat uit (mini) shovels, (mini) kranen en vrachtwagens al dan niet uitgerust met containersyteem, maar ook specifieke machines en hulpmiddelen voor machinaal straatwerk.