Realisatie & Monitoring milieutechniek

Realisatie & Monitoring

K.N. Milieutechniek heeft ervaring met de onderstaande saneringstechnieken:

Conventionele saneringen

  • graafsaneringen
  • grondwateronttrekkingen