5 vragen aan: Henri Vos

Gemeenten zijn waardevolle partners voor Klink-Nijland. In verschillende plaatsen in Midden- en Oost-Nederland zijn we sinds jaar en dag de vaste aannemer voor onderhoudswerkzaamheden. Een daarvan is Dronten. Met deze gemeente werken we inmiddels bijna vijftien jaar samen en hier hebben we een vertrouwd aanspreekpunt. Maar wat doet diegene eigenlijk? Tijd voor vijf vragen aan Henri Vos, toezichthouder civieltechniek voor de gemeente Dronten.

 

Toezichthouder civieltechniek, wat houdt dat in?
Vanuit de gemeente Dronten ben ik verantwoordelijk voor hoe de onderhoudswerkzaamheden in de openbare ruimte in onze gemeente verlopen. En dat is heel breed werk. Het begint bij de voorbereiding, loopt over in de uitvoeringsfase en eindigt bij de nacalculatie, de controle. Mijn werk speelt zich deels buiten af en deels binnen, op de gemeentewerf in Dronten. Het mooiste is als die verhouding ongeveer fiftyfifty is, maar de laatste jaren merk ik dat ik toch meer binnen aan de slag ben. Komt doordat er meer administratie bij is gekomen. Ergens is dat wel jammer, want het liefst ben ik op pad. Buiten wordt immers het werk gedaan en het is mijn taak om daar toezicht op te houden. Ben je daar veel bij, dan kan je op tijd bijsturen als dat nodig is.

Hoe zien die fases eruit? De voorbereiding, uitvoering en nacalculatie?
We werken met een heel team civieltechniek. De voorbereiding houdt in dat we samen het werkplan klaarmaken. Dat begint met een weginspectie, uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Daarmee krijgen we een goed beeld van de staat van een weg en van welke maatregelen nodig zijn. Als we helder hebben welke wegen toe zijn aan groot onderhoud, sturen we dat overzicht naar onder anderen onze verkeersdeskundige. Die gaat kijken wat de wensen zijn van omwonenden. Zijn er bijvoorbeeld veel klachten dat er te hard gereden wordt in een straat? Dan kan het zijn dat we kiezen voor het aanleggen van een drempel of een plateau. Als het ontwerp klaar is en de kosten zijn geraamd, komt de uitvoeringsfase. We betrekken de bewoners erbij met een informatieavond of het versturen van een brief. Als daarna het werk echt begint, houden we goed in de gaten of alles naar tevredenheid verloopt. Van onze kant, maar ook bij de aannemer en de omwonenden. Na afloop is het tijd voor de evaluatie. We kijken wat er goed ging en wat beter kon. Soms kiezen we ervoor om in de buurt een enquête te houden, om te pijlen hoe de omwonenden de werkzaamheden hebben ervaren. En natuurlijk checken we of alles binnen de begroting is gebleven.

Wat merken jullie daarbij van de huidige prijsstijging van grondstoffen?
Dat heeft zeker effect op ons werk. De prijs van asfalt is bijvoorbeeld enorm gestegen. Bij het asfalteren wordt gebruik gemaakt van bitumen, een bindmiddel dat de stenen, het zand en de vulstof aan elkaar verbindt. Door alle ontwikkelingen in de wereld zijn bitumen in korte tijd bijna tien keer zo duur geworden. Het gevolg is dat werkzaamheden ook duurder worden en in de praktijk betekent het voor ons als gemeente Dronten dat we werkzaamheden moeten opschuiven en pas later uitvoeren. We hebben een paar wegen die we dit jaar opnieuw wilden asfalteren, wegen die daar ook wel aan toe zijn. Maar dat werk schuift toch op, omdat andere werkzaamheden meer prioriteit hebben. Het is echt keuzes maken op dit moment.

Andere actuele thema’s zijn de stikstofproblematiek en het personeelstekort in vrijwel alle sectoren. In hoeverre heeft dat impact op jullie werk?
We houden in onze gemeente zeker rekening met duurzaamheid. Auto’s waarin we als team civieltechniek rijden zijn grotendeels elektrisch, net als de handgereedschappen en de bussen in Dronten. Hier op de gemeentewerf ligt het vol met zonnepanelen en het gemeentehuis is CO2-neutraal. Alleen in de uitvoering zijn we nog niet zover dat alles elektrisch is, al is dat ook in ontwikkeling. We zien bij bestratingswerkzaamheden bijvoorbeeld al steeds vaker dat de ecolegger in onze gemeente wordt ingezet. Deze machine zorgt met behulp van een zonnepaneel voor de eigen energievoorziening. Van personeelstekort hebben wij op dit moment geen last. We werken met vaste onderhoudsploegen en daarmee redden we het al jaren. Natuurlijk groeit Dronten nog altijd en komen er dus meer straten bij. Maar bij nieuwbouwwijken hebben we er qua onderhoud in de eerste dertig jaar na oplevering eigenlijk nauwelijks omkijken naar.

Wat maakt jouw werk zo mooi?
Dat je ziet dat de omgeving er beter van wordt. Een van de projecten die op dit moment loopt is het werk aan De Oost. Die weg was erg druk en onveilig, met heel veel doorgaand verkeer richting het centrum. We hebben daarom een plan gemaakt hoe dat beter zou kunnen, mét burgerparticipatie. Inmiddels is het eerste gedeelte klaar. Als je dan ziet hoe mooi dat al is geworden en welke uitstraling het geeft! Rondom het ouderencomplex leggen we een dementievriendelijke route aan, met pijlen en rustbankjes. Parkeerplaatsen zijn breder geworden en er zijn fietsstroken aangebracht. Je ziet gelijk het resultaat, de omgeving krijgt echt een oppepper. Als dan de reacties van omwonenden ook positief zijn, dan geeft dat echt een goed gevoel.