Centrum Raalte op de schop: “Een heel mooi project”

 

De herinrichting van de Grote Markt en de Plas in het centrum van Raalte is in volle gang. Na jaren van voorbereiding krijgt het dorpshart nu eindelijk de vurig gewenste metamorforse. Projectleider Jens Schutrup, vakspecialist Dennis Rabe en toezichthouder Hans Beens zijn onderdeel van een uitgebreid team dat zich namens de gemeente Raalte bezighoudt met dit project. Vanuit hun eigen vakgebied licht het drietal toe wat er zoal komt kijken bij de voorbereiding en de realisatie van deze klus.

V.l.n.r.: Dennis Rabe, Jens Schutrup en Hans Beens

Jens Schutrup (projectleider)
“Nu de werkzaamheden zijn begonnen is voor iedereen zichtbaar dat we met de Grote Markt en de Plas bezig zijn. Maar achter de schermen zijn we hier al jaren mee aan de slag. Het is een heel traject geweest om te komen tot een inrichtingsplan. Om de vraag te beantwoorden wat we nu eigenlijk willen met het centrum van Raalte, zijn bewoners en ondernemers daar vanaf het begin in meegenomen. Uit een enquête waar meer dan 1.500 inwoners aan meededen rolden drie scenario’s: groen plein (beperkte ruimte voor evenementen), kleinschalig plein (mix tussen groen en kleinere evenementen) en evenementenplein (alle evenementen mogelijk, beperkt groen mogelijk). Uiteindelijk is de keuze gevallen op kleinschalig plein. Toen die knoop begin dit jaar werd doorgehakt, zijn we met een projectteam van de gemeente Raalte en een adviesbureau aan de slag gegaan met de technische uitwerking van het plan. Dat is vooral een periode van veel onderzoek doen. Bovengronds, maar ook ondergronds. Uitzoeken wat er allemaal bij komt kijken om de mooie ontwerpen daadwerkelijk te realiseren. In de eerste helft van 2023 willen we het allemaal gereed hebben, Pinksteren is het doel.

Als projectleider stuur ik het team aan. De meeste mensen in ons team werken al zo lang samen, dat we heel goed weten waar elkaars kwaliteiten liggen. Ook ben ik de contactpersoon voor externe partijen. Denk aan aannemers die willen weten wat de voortgang is van het project, of ondernemers in het centrum die willen weten wat de impact van de werkzaamheden is op hun bedrijfsvoering. Wanneer we kunnen concluderen dat de herinrichting geslaagd is? Als onze inwoners het uiteindelijk mooi vinden. Dat ons centrum straks een aanzuigende werking heeft en mensen hier graag verblijven. Een centrum waar wij trots op mogen zijn.”

Dennis Rabe (vakspecialist)
“Als vakspecialist heb ik me vooral bezig gehouden met de voorbereiding en de aanbesteding van dit project. Bij de aanbesteding hebben we gekeken hoe we lokale aannemers een kans kunnen geven. Dat is goed gelukt, want Klink-Nijland uit Raalte kwam als beste uit de bus voor deze klus. Technisch gezien is deze herinrichting best een complexe opdracht. Dat zou je misschien niet direct zeggen als je de tekeningen ziet, maar het zit hem vooral in het ondergrondse. We hebben historisch bodemonderzoek gedaan, gekeken wat er in het verleden allemaal op deze plek zat. Zo weten we bijvoorbeeld dat er ooit twee tankstations stonden. Op dat soort plekken is de grond mogelijk nog verontreinigd.

Er kijkt ook een archeoloog mee met de werkzaamheden. Een aantal plekken in ons centrum heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde. Met name rondom de Plaskerk was het geen verrassing dat we skeletten vonden. Daar zat vroeger een begraafplaats. Heel interessant, maar voor ons ook belangrijk om rekening mee te houden bij de planning. Archeologische vondsten kunnen immers leiden tot vertragingen. Waar ook meer bij komt kijken dan veel mensen denken, is de aanleg van de fontein. Dat ziet er straks prachtig uit, met negen spuiters die de negen dorpen van de gemeente Raalte symboliseren. Maar onder de grond zit een complete technische ruimte, inclusief filters die zorgen voor schoon water. Daar zitten behoorlijk zware voorwaarden aan, die technisch uitgewerkt moeten worden.

Een ander belangrijk punt, zeker in deze tijd van schaarste en lange levertijden, is de inkoop van materialen. Mijn taak is om te zorgen dat we de klinkers en het straatmeubilair toch op tijd geleverd krijgen. En het liefst tegen een gunstige prijs, want die zijn sky-high op het moment.”

Hans Beens (toezichthouder)
“Tijdens de voorbereiding op deze herinrichting heb ik meegedacht vanuit praktisch oogpunt. Je kunt van alles bedenken en op papier zetten, maar kan het ook echt gerealiseerd worden? Nu het werk begonnen is, ben ik veel buiten. Op de plek waar het werk gebeurt. Daar ben ik het eerste aanspreekpunt voor aannemer Klink-Nijland. Met directeur Herman Nijland zit ik twee keer per week om tafel om de voortgang door te nemen. Even bespreken hoe het gaat en vooruitblikken op wat er komt.

Het is heel goed dat het centrum nu wordt aangepakt en een andere functie krijgt. Het wordt veel meer een verblijfsgebied, met een fontein en bankjes. Gezelliger, sfeervoller en hopelijk komen er straks meer bezoekers naar het centrum van Raalte en blijven ze langer. Dat ze niet alleen komen voor de boodschappen, maar ook nog even een drankje doen. We nemen de Plas daarin mee en dat valt vanuit historisch oogpunt mooi samen. De kerk is het oudste stukje van het dorp en komend jaar vieren we 900 jaar Raalte. Een jubileum dat is gebaseerd op archiefstukken waarin voor het eerst wordt gesproken over de Plaskerk.

Voor ons is dit een heel leuk project om te doen. Er zit van alles in. Het gaat om het centrum, het hart van het dorp. Allerlei evenementen vinden hier plaats. Van Stöppelhaene en Ribs&Blues tot Raalte on Ice. Maar ook de wandelvierdaagse en de carnavalsoptocht gaan er dwars doorheen. Het is een plek waar veel Raaltenaren binding mee hebben. We zien nu al dat er continu mensen staan te kijken naar de werkzaamheden. Dat hebben we niet als we een weiland bouwrijp maken. Er is veel belangstelling vanuit de omgeving en dat maakt het een heel bijzonder project.”