Rioolreconstructie Dr Coppestraat Enschede

Korte omschrijving

In Enschede zijn Nick, Bert, Channy, Rick, Arie, Bert en Richard bezig met het aanleggen van nieuwe riolering. Een mijlpaal was vandaag de plaatsing van een metersdiepe put. Daarin wordt straks regenwater opgevangen.

Klink-Nijland voert in opdracht van de gemeente Enschede een rioolreconstructie uit. Dat houdt in dat het bestaande riool voor afvalwater vervangen wordt, maar ook dat er extra rioolbuizen aangelegd worden. Op deze manier wordt afvalwater van huishoudens voortaan gescheiden gehouden van het schonere regenwater dat via de straat in de putten loopt.

Voorheen liep het regenwater door dezelfde rioolbuizen als het afvalwater van huishoudens. Dan ging alles naar de waterzuivering, waar het vervolgens gefilterd werd. Door het gescheiden te houden, hoeft het regenwater niet naar de zuivering. In plaats daarvan gaat het straks naar de waterberging.

Begin deze maand (mei 2021) startte Klink-Nijland met het graven aan de Dr. Coppesstraat in Enschede. De plaatsing van de put vandaag was een spannend moment, maar verliep zoals gepland. De volgende stap is het aanleggen van de rioolbuizen, op vierenhalve meter diepte en over een lengte van 400 meter. Uitdaging is de bestaande riolering, waar de nieuwe buizen eerst nog onderdoor moeten. Als dat gelukt is, wordt tweede waterput in de grond geplaatst. “Als we dat deze week voor mekaar krijgen, dan ben ik tevreden”, zegt uitvoerder Richard.

De verwachting is dat de hele klus na de zomervakantie klaar is. De straat is dan vijf meter breed in plaats van zeven en het asfalt is vervangen door klinkers. In totaal liggen er dan 320 nieuwe rioolbuizen met een lengte van tweeënhalve meter in de Dr. Coppesstraat in Enschede.

Mogen wij uw project uitvoeren? Neem contact op